Bevezető

Az ember érző, gondolkodó lény. Tisztában van létezésének tényével, olyannyira, hogy egy egész élet kell ahhoz, hogy válaszokat találjunk a mindenki által hasonlóan feltett kérdésekre: Ki vagyok én, mi létezésem célja, miért is születtem a Földre, és miért pont oda, ahová? Mit kezdek a rám ruházott tálentummal, a rám bízott életekkel? Ha van iránytűnk, könnyű eligazodni az erdők sűrűjében. Iskolánkban mindenki rátalálhat saját igaz útjára, melyet személyre szabottan csak neki kell járnia. Szemenyei Piroska olyan szellemi vezető, aki hiteles gyógyító, tanár, aki mindenkinek kezébe adja az iránytűt, de az itt tanulóknak saját döntésük, hogy hogyan használják, vagy épp mikor veszik elő. Az iskola lehetőség és segítség önmagunk felfedezéséhez, megtalálásához, akár az iránytű, mutatja a járható utat, még akkor is, ha az ember eleinte a kerülővel nehezített lehetőséget választja.

Önmagam és a világ megismerése

Már fel sem kapjuk a fejünket, ha különféle csatornákon önismeretről hallunk. Hiszen az öntudatos ember úgy véli, ki más is ismerné őt magát a legjobban, mint ő saját maga. A spirituális úton járó ember tudja, hogy van valaki, aki mindenkinél jobban ismer minket, az, aki behívott mindannyiunkat a teremtésbe. Istenből kiinduló és minket embertársainkkal összefűző szeretetenergia a kulcsa minden megértésnek, így saját magunk elfogadásának, harmóniába rendezésének is. Én nem csak annyi vagyok, amennyit a fizikai szemem lát. Az is én vagyok, aki ősei múltjában gyökerezik, és karmái révén újra és újra felfedezi, csiszolja önmagát, hogy utódaira értékes kincset bízzon, a szeretetet, mely önzetlenül teszi a dolgát, és ebben a cselekvésláncolatban végül rátalálunk másokra, másokban önmagunkra, önmagunkban Istenre. Ennél nem ismerek csodálatosabb felfedezést!

Önmagam és a világ megismerése

Már fel sem kapjuk a fejünket, ha különféle csatornákon önismeretről hallunk. Hiszen az öntudatos ember úgy véli, ki más is ismerné őt magát a legjobban, mint ő saját maga. A spirituális úton járó ember tudja, hogy van valaki, aki mindenkinél jobban ismer minket, az, aki behívott mindannyiunkat a teremtésbe. Istenből kiinduló és minket embertársainkkal összefűző szeretetenergia a kulcsa minden megértésnek, így saját magunk elfogadásának, harmóniába rendezésének is. Én nem csak annyi vagyok, amennyit a fizikai szemem lát. Az is én vagyok, aki ősei múltjában gyökerezik, és karmái révén újra és újra felfedezi, csiszolja önmagát, hogy utódaira értékes kincset bízzon, a szeretetet, mely önzetlenül teszi a dolgát, és ebben a cselekvésláncolatban végül rátalálunk másokra, másokban önmagunkra, önmagunkban Istenre. Ennél nem ismerek csodálatosabb felfedezést!

TUDÁSTÁR

CSAKRA 

A csakra neve a szanszkrit „kerék” szóbol származik, utalva a mozgására. Fizikai szemmel nem látható, különböző színű, tölcsérszerűen keskenyedő, különböző méretű, forgó erő-, illetve energiaközpont, amely egyben dimenziókapu is. 

Energiát szív fel a kozmoszból, amelyen keresztül nem csak életerő, hanem tanítás is érkezik a fizikai- és az energiatestek részére, így az ember fejlődésében, a kiegyensúlyozott élet megteremtésében és fenntartásában nagy szerepet játszik. Állapota hatással van a testi és lelki közérzetünkre. 

Hét fő, és további mellékcsakráról beszélhetünk, amelyek jól működésük esetén az óramutató járásával megegyező irányban forognak, és a rá jellemző dolgok szabályozásáért felelnek. 

Elhelyezkedésük is meghatározott. A hét fő csakra a test elülső és hátsó középvonala mentén helyezkedik el az ágyéktól egészen a fejtetőig. A mellékcsakrák testszerte találhatók különböző szervekhez, szervrendszerekhez, energetikai vezetékekhez, illetve központokhoz csatlakozva.

A hét fő csakra az ágyéktól (gáttól) a fejtetőig haladva: gyökér, szakrális, napfonat, szív, torok, harmadikszem, korona.   

TUDÁSTÁR

AURA

Az ember fizikai testét körülvevő, annak alakját követő, fizikai szemmel nem látható, a szivárvány minden színében pompázó, különböző kiterjedésű, rétegesen, egymáson elhelyezkedő, egymásra hatással lévő, állandóan változó energetikai burok, amelyet testnek is szokta nevezni.  A test utonóm és automatikus működésével állnak kapcsolatban.  

Egy olyan energiamező, amely akár fizikai kézzel is érzékelhető, tapintható. A fizikai testtől kifelé haladva az aura réteg egyre finomabb szubsztancióból, magasabb rezgésszámú hulámokból áll. Minden réteg más-más feladatot lát el. Bizonyos energia áramokat is magukban foglalnak, amelyek a gerincoszlop mezőjében lüktetnek fel és le, ez túlterjed a fizikai testen a fej fölé és a farokcsont alá. 

Hét fő aura réteget különíthatünk el, de egyénenként ennek száma nőhet. Az 1-3-5-7-es rétegek határozottan struktúrált szellemi rétegek, míg a 2-4-6-os rétegek kicsit plasztikusabbak, folyékonyabbak, kevésbé struktúráltak. 

Minden aura réteghez tartozik egy-egy fő csakra, amelynek a nyitott vége ott található, amely aura réteghez tartozik. 

A hét aura réteg a fizikai testől kifelé haladva: éter, érzelmi, mentális, asztrál, éterikus, mennyei, ketherikus.